Emma ferte doaktára lusa

Fremlegg av gruppearbeid, av gruppe nr. 9

Fremlegg av gruppearbeidet til gruppe nr. 9, fra barnehageseminaret i Alta, april 2017.