Geitekillingen som kunne telle til 10

Fremlegg av gruppearbeid, av gruppe nr. 2, 8 og 4

Fremlegg av gruppearbeidet til gruppe nr. 2, 8 og 4, fra barnehageseminaret i Alta, april 2017