Boŋkobohkkát

Fremlegg av gruppearbeid, av gruppe nr. 8

Fremlegg av gruppearbeidet til gruppe nr. 8, fra barnehageseminaret i Alta, april 2017