Følelser - film

Film om hvordan man kan snakke med barn og unge om følelser.

Filmen er på nordsamisk, men vil bli tilpasset lulesamisk og sørsamisk med støtte fra UNESCO.

Andre læringsressurser om følelser:

  • Plakat: sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk
  • Veiledning: sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk
  • Kort
  • Eske til kortene