Dovddut – dåbdo – domtesh - Memory

 Dovddut – dåbdo – domtesh - bildelotto. 

Bildelottoen er laget med H5P-produksjonsverktøy.

Andre læringsressurser om følelser: