AÁBC Sánit

Lær deg bokstavlydene i hele det nordsamiske alfabetet, utformet som små spill.

Målet er begynneropplæring i nordsamisk, og designet gjør alfabetet lett tilgjengelig for alle aldersgrupper.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)