Borramušspeallu 1

Enkelt spill om matvarer.

Spillet er ment for elever som leser samisk som andrespråk, men passer også bra for førstespråkselever som skrivetrening.