Quizlet: Eallit ja lottit

Øvelser med benevnelser for dyr og fugler. Her skal man se bilde og si riktig ord høyt. I Scatter skal man sette sammen ord og bilde. I Gravity og i Learn kan man skrive tekst.