Quizlet: Rumaš

Øvelser med benevnelser for kroppen. I Scatter skal man sette sammen ord og bilde. I Gravity og i  Learn kan man skrive tekst. I Flashcard kan eleven si ordet høyt.