Borramušspeallu 2

Enkel spill om mat.

Spillet er ment for elever som leser samisk som andrespråk, men passer også bra for førstespråkselever som skrivetrening.