Regler for god bruk av interaktiv tavle

Hva man bør og ikke bør gjøre ved bruk av interaktiv tavle i undervisninga.

Du skal ikke:

  • la den interaktive tavla være et supplement i de undervisningsmetodene du allerede bruker
  • tro at den interaktive tavla i seg selv gjør undervisning bedre
  • bruke den interaktive tavla som en vanlig tavle
  • forberede leksjoner med en lineær presentasjonsform

Du skal:

  • la den interaktive tavla være et utgangspunkt for helt nye pedagogiske metoder
  • forberede tavler som er fargerike, interessante og inspirerende
  • la elevene bruke tavla
  • bruke flere ulike medier på tavla (lyd, bilde, film, animasjoner)
  • forberede deg på flere mulige utfall av undervisninga, la elevene få mulighet til å styre timene
  • bruke "virtuelle" konkretiseringsmidler på tavla, men supplere med "ekte" konkretiseringsmidler når det er mulig

Listen er først utarbeidet av Rune Mathisen.