CC-lisenser

Alle bilder og artikler som presenteres på denne siden vil være CC-lisensiert. CC står for Creative Commons.

Creative Commons er en ideell organisasjon, etablert i 2001, som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på.

Hovedvirksomheten deres har vært utarbeidelsen av forskjellige typer lisenser som opphavsmenn kan benytte på sine verk. Ved å CC-lisensiere sitt verk sier opphavsmannen fra seg noen av Åndsverkslovens rettigheter, og gir dermed andre mulighet til å benytte verket i forskjellige sammenhenger.

Lisensen gir andre mulighet til:

  • å dele - å kopiere, distribuere og spre verket
  • å remikse - å tilpasse verket

Under følgende forhold:

  • Navngivelse - Man skal navngi på den måte som angitt av forfatteren eller lisensgiveren (men ikke på noen måte som antyder at disse har godkjent bruk av verket).