Lesebrett og lesemuligheter

Med nye redskaper oppstår nye muligheter og utfordringer for de samiske språkene.

I august leste jeg i Altaposten at ”Lesebrett kan motivere gutter til å lese”, og det var spennende lesning. Med slike nye redskaper oppstår nye muligheter og utfordringer for de samiske språkene. Jeg har sett på hvilke App:er som finnes, og om de finnes på de samiske språkene.

Hva er en App? Applikasjonsprogrammer (engelsk application, <<geavaheapmi/anvendelse>>), ofte kalt applikasjon, er et program som datamaskinens ressurser bruker til et arbeid som brukeren vil gjennomføre.

Det eneste jeg fant var NRK Sápmis nyheter, både radio- og TV-app. Og “Pekbok” på sørsamisk, hvor ordene både sies og skrives på sørsamisk, denne er tenkt for de minste barna men passer selvfølgelig også for de som er i ferd med å lære seg språket.

I løpet av det året jeg har hatt iphone har jeg sett hvor flittig min nevø er til å laste spill og lesestoff til Iphonen, f.eks. “Alle barna vitser”, og alle guttene samles og leser vitsene høyt for hverandre. Slike vitser passer bra som lesetrening, fordi de er korte og ofte treffer gutter. Når de leser på norsk er det ikke alltid de forstår poengene i vitsene, men sammen finner de ut av det.

Jeg støtter påstandene om at både iphone, ipod og ipad er nyttige redskaper til lesetrening, og disse redskapene vil nok brukes daglig også av oss samer. Men den størte utfordringen blir om disse redskapene kan de samiske bokstavene. Og om produsentene ser nytteverdi i at det finnes morsomme samiske språkaktiviteter man kan bruke hvor som helst. Forskningen viser at gutter intresserer seg mer av teknologiske redskaper, og slik utfordrer disse guttene til å lese.

På de nordiske språkene og på andre språk finnes det mange app:er beregnet på begynneropplæring i lesing – sammenheng mellom lyd og bokstaver, ord og tekster. I tillegg finnes app:er som kan brukes i andre fag i skolen. Dette tilbudet burde finnes også for de samisktalende, men hvem tar ansvaret for å lage samiske app:er. Som spesialpedagog ser jeg også at app:ene gir mange muligheter til å tilpasse opplæringen til, og utfordre barn med språkproblemer.

App:er til opplæringa Her viser jeg hvilke app:er som kan brukes i opplæringen og samtidig en ønskeliste over hva som også burde finnes for samisktalende. App:ene uten språkbenevnelse er på norsk. Du finner applikasjonene i iTunes Appstore. (Spesialundervisning, spesialpedagogikk)

 

 • Pekbok – Åarjelsámegillii 
 • Abc spill 
 • AbcdNorsk 
 • Alle barna vitser 
 • Ballongsirkus HD 
 • Bibelord 
 • Bible+ engelsk 
 • Dagens dikt 
 • Den lille lesehesten 
 • Dunderly 
 • English Vocab builder for Norwegian 
 • English word finder 
 • Find word 
 • Flagg 
 • H.C Andersen Eventyr 
 • Hangman 
 • Happi leser – et lær å lese spill for barn by Happi Papi 
 • iCan Read – engelsk – spansk og norsk 
 • Kidzofon Norsk 
 • Knæk Læsekoden – dansk 
 • lesNovelle 
 • Lingoloons – svensk og engelsk 
 • Lydlotto 
 • Mat på Engelska – fräscha upp din Engelska inför resan! – svensk Minnespillet 
 • Norsk hangman 
 • Norske rebuser 
 • Norske vitser 
 • Ord 
 • Ord Express – svensk 
 • Ordbiten – svensk 
 • Ordhjulet – dansk 
 • ORD-provet voksne – svensk 
 • Ordspillet 
 • Ordspråk 
 • Read n talk 
 • Rim og regler 
 • Sitater 
 • Sjiraffen Samuel 
 • Spelling practice 
 • Substantiv – svensk 
 • Tegnordbok 
 • TextBlock – engelsk og svensk 
 • Truede ord – dansk 
 • Trygg Trafikk 
 • Vitser 
 • Word Wheel – the game – engelsk 
 • WordWise – Gissa ordet (om du kan) – svensk og engelsk