Muitalus sámiid birra

Johan Turi: Muitalus sámiid birra (CD).

Johan Turi (1854-1936). Jietnagirji Muitalus sámiid birra (1910), muitaleaddji: Nils Henrik Sikku. Girjjis lei čuohtejagi ávvudeapmi jagi 2010, girji lei dat vuosttaš girji mii čallui sámegillii ovtta sápmelaččas. Girji lea jorgaluvvon 11 gillii, muhto dárogiella ii leat okta dain. Johan Turi čállá movt boazosápmelaččat elle álgogeahčen 1900-logu.