Mun lean čuoigi

Nuoraidromána davvisámegilli jietnagirjin.

Nuoraidromána 15-jahkásaš Jovsseha ja su olbmáid birra. Dán jietnagirjjis gulat sin jurdagiid eallima hástalusaid birra, ee nieiddaid ja ráhkisvuođa birra, muhto maiddái girjás dáhpáhusaid birra.

Jietnagirji gávdno maid dábálaš girjin.