Ruoktumet sátnegirjjáš

Dáru-sámi/sámi dáru sátnegirji.

Sátnegirjjáš mii sisttisdoallá ruovttudoallooahpu/ biebmu ja dearvvašvuođa fágaterminologiija, mii lea čoggojuvvon Ruoktumet girjji čálidettiin. Girjjis lea ohcansánit sihke dárogillii ja sámegillii. Heive sihke giehtagirjin mánáidgárddiide ja diehtogáldon buot eará dásiide.