Njoalve Niillas

Njoalve Niillas ii leat dego eará bussát. Son lea láikkimus bussá mii leažžá.

Eará bussát bivdet sáhpániid, stohket ja gizzot muorain. Muhto Niillas lea láiki - gužžaláiki! Danne gohčodit eará eallit dálus su Njoalve Niillasin, ja dasa ii liiko Niillas. Son mearrida juoidá bargat áššiin.