Čuoika

Álkeslohkangirji čuoikka birra ovtta jagi čađa.

Dát álkeslohkangirji lea čuoikka birra ja movt dat ovdána ovtta jagis. Girji lea jorgaluvvon julev- ja oarjelsámegillii.

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)