Čuoika

Dette er en lettlest bok som handler om myggens utvikling gjennom et år.

Boka er utgitt på nord-, lule-, sørsamisk og norsk. En lettlest bok om myggens utvikling gjennom et år.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)