Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

Matematihkkakárten oktan máŋgenoriginálaiguin, fasihtain ja bagadallamiin.

Kárteniskkadeamit matematihkas davvisámegillii vuođđo- ja joatkkaskuvlla várás. Iskkadeamit leat ráhkaduvvon nu ahte sáhttá geavahit maiddái heivehuvvon oahpahusas, ja leat máhpas mas leat máŋgenoriginálat main leat iešguđet lágan bargobihtát, fasihtta ja bagadus oahpaheaddjái movt geahččalemiid sáhttá iešguđet ládje geavahit.

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)