Guovssu guovssahasat

Mánáidgirji mánáid birra don dolin Sámi Siiddas.

Mánáidgirji mas muitaluvvo movt de geavvá go guovssahasa hárdá. Girjjis leat ivdnás govat ja dan lea álki lohkat go ii leat nu olu teaksta. Muitalus lea boazosámi bearraša árgabeaivvi birra dolin, ja fáddá lea sámi luondduosku, erenoamážit guovssahasa birra.

Dáppe gávnnat girjái gullevaš bargobihtáid.