Gollegoalsi

Nieida guhte šattai gollegoalsin. Árbevirolaš sámi álbmotmáinnas mánáide.

Nieida guhte šattai gollegoalsin lea dološ sámi árbevirolaš álbmotmáinnas. Dat lea buori ja bahá birra, čuovgasa ja seavdnjadasa birra, albma ja vearri olbmuid birra. Dát mánáidgirji, mas leat stuora ivdnegovat, lea guovtti myhtalaš áhkoža birra, Njávešeatni ja Háhcešeatni birra. Soai leaba albmaolbmuid ja eartnjehas divrriid máttut. Váldopersovdna lea Njávešeatni nieida, ja su birra leage dát muitalusgirji huksejuvvon.

Girji gávdno maiddái julev- ja lullisámegillii, ja lea maid jorgaluvvon dárogillii ja anárašgillii.

Girjji sáhtát maid lohkat Nasjonalbibliotehka neahttasiiddus.