Bluppe ja albbas

Bluppe oahpásnuvvá ođđa meahcceelliiguin.

Bluppe oahpásnuvvá Stuora-albasiin, albbasetniin ja albbasčivggaiguin Albiniin ja Lynxain. Bluppe beassá oaidnit sin bastilis gaccaid ja beassa gullat movt sii ellet, maid sii borret ja movt čivggat ohppet birget iehčanassii.