Bluppe ja albbas

Plupp blir kjent med nye dyr i skogen.

Plupp blir kjent med gaupefar og gaupemor og ungene hennes Lynx og Albin. Han får se de kvasse klørne deres og får vite hvordan de lever, hva de spiser og hvordan ungene lærer å klare seg selv.