Bluppe ja gaskaijabeaivváš

Barnebok om Plupp og midnattsolen.

plupp er en liten skapning som kan snakke med dyrene. Han er usynlig for menneskene - vanskelig å oppdage - men ikke for oss to! Plupp bor et sted langt mot nord mellom høye fjell.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.