Bluppe ruovttus

Eventyrbok om Plupp og hans hjem på fjellet.

Plupp er en liten skapning som kan snakke med dyrene. Han er usynlig for menneskene - vanskelig å oppdage - men ikke for oss to! Plupp bor et sted langt mot nord mellom høye fjell.