Bli med til Trine, Lars og grisen

Mánáidgirji spiidnedálu birra.

Gehppeslohkan govvagirji davvisámegillii spiidnedálu birra. Mii beassat oaidnit movt spiinneviesus lea, mainna spiinnit ellet, makkár ávki lea spiinniin olbmuide ja mii beassat oaidnit movt spiinnit šaddet. Dás muitaluvvo makkár namat iešguđetge lágan spiinnebiergguin ja -biepmuin leat ja maid mii gohčodit eadne-, áhčče- ja spiinnečivggaid sámegillii.

Girji gávdno maid davvisámegillii, ja digitála girjin Nasjonalbibiotehkas