Luonddufága - Fysihkka

Magnehtat - Čuovga - Jietna - Elrávdnji

Luonddu ja birasfága oahppoplánas čuožžu "Gaskadásis galget oahppit systemáhtaleappot bargat iešguđetlágan luonddufága fáttáiguin. Sii galget oažžut hárjáneami ráhkkanahttit ja čađahit álkes doaimmaid ja geahččalemiid".

Dán prográmmaráiddus lea deattuhuvvon čájehit mo plánet ja čađahit álkis geahččalemiid, makkár veahkkeneavvuid dárbbaša ja mo oahppit ieža sáhttet ráhkadit muhtin oasi.