Gávcci jahkodaga

Dán DVDas oaidnit mii gávcci oanehis filmma juohke jahkodaga nammii.

''Gávcci jahkodaga'' lea oahpponeavvu, mii heive sihke mánáidskuvlii ja nuoraidskuvladássái.