Gávcci jahkodaga

I denne DVD'en ser vi åtte filmsnutter om hver av årstidene.

''Gávcci jahkodaga'' er et læremiddel som passer til elever på barneskolen og ungdomskoletrinnet.