Tjaelieh! - T-ord

Lær deg skrive på riktig måte!

Det finnes enkle og doble ruter for lange vokaler samt for enkel- og dobbelkonsonantene. For dobbelkonsonantene som skrives med tre bokstaver er ruterne tredoble.

Læremiddelet  er i alfabetisk rekkefølge. Ordliste finnes også.