Tjaelieh! - T-ord

Skriveoppgaver med ruter.

I oppgavene er det enkle ruter for enkeltbokstaver, doble ruter for vokaler og dobbeltkonsonanter som skrives med to bokstaver, og tredoble ruter for dobbeltkonsonantene som skrives med tre bokstaver.

Læremiddelet er i alfabetisk rekkefølge. Det finnes også en ordliste til læremiddelet.