Samisk flagg av is

Mii leat bargan njuohtamiin ja jieŋain olgoáiggis mánáidgárddis.

Mii leat jiekŋudan čázi, masa leat seaguhan sámi leavgga ivnniid, mielkedoasaid sisa.