Samisk flagg av is

Vi har arbeidet med maling og is ute i barnehagen.

Vi har tatt utgangspunkt i fryste melkekartonger med de samiske flaggfargene.