Kirke

Det samiske flagget og det norske flagget foran Kautokeino kirke.