Goallossánit govvagoarttat

Govvagoarttat main sáhttá ráhkadit goallossániid. 

Sámi lohkanguovddáš lea ráhkadan govvagoarttaid main lea sámi hápmi. Dáiguin goarttaiguin sáhttet mánát stoahkat sániiguin. Gávnna guokte goartta main sáhtát ráhkadit ovtta ođđa sáni. Ráhkadit goallossánit lea okta dain gielladoaimmain mat evttohuvvojit Gielladoaimmat ÁGORII girjjis. 

Jus áiggut doasa dasa, de gávnnat čálihanládje doasa DÁPPE maid ieš máhcut. Geavat áinnas garra báhpira dahje laminere.