Goallossánit

Bildekort med bilde og tekst som man kan lage sammensatte ord av. 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laga bildekort som har samisk utforming. Med disse kortene kan man leke med ord. Finn to kort som utgjør ett ord. Å lage sammensatte ord er ett av språkaktivitetene som foreslås i boka Gielladoaimmat ÁGORII.

Last ned fila, laminer og klipp opp kortene, eller bestill hele settet ved å sende en e-post til:  lohkanguovddas@samiskhs.no