Gielladoaimmat Ágorii

Tiltak til TRAS tilpasset til nordsamisk.

Gielladoaimmat ÁGORII er en oversatt og tilpasset til nordsamisk av Sámi lohkanguovddáš - Nasjonalt senter for samisk i opplæringa. Boka er inndelt i åtte språkområder og inneholder eksempler på lek og spill  som kan brukes i barnehagen når man jobber med barns språkutvikling. Aktivitetene i boka er tilpasset barn mellom 2 og 5 år.