Gïeledarjomh MAGE:se

Tiltak til TRAS tilpasset til sørsamisk.

Gïeledarjomh MAGE:se oversatt og tilpasset til sørsamisk av Nasjonalt senter for samisk i opplæringa. Boka er inndelt i åtte språkområder og inneholder eksempler på lek og spill  som kan brukes i barnehagen når man jobber med barns språkutvikling. Aktivitetene i boka er tilpasset barn mellom 2 og 5 år.