Slåppå

Girjásj gånnå åhpa slåppåjt dahkat.

Dát la oahpponævvo gånnå lávkkes lávggaj åhpa gåktu slåppåjt dahkat. Bagádus tjielggiduvvá lávkkes lávggáj, viehkeduvvam gåvåj ja illustrasjåvnå tjáhppat bedjat gåvåj ja smáv tevstaj. Girjásj la tjáledum páhppárij majt ij tjátjev válde. La árabu vatteduvvam oahppamnævvo sæmmi tjuokken. Da girjátja adnin bagádus gåktu guollejuptsav, ehpalgáhkov ja lajbajt dahkat. Birkelid kompetansesenter la girjátjav dahkam, Samuel Gælok la jårggålam girjátjav julevsámegiellaj.

Girjje aj gávnnu nuortta- ja oarjjelsámegiellaj.