Lájbe

Girjásj gånnå åhpa lájbijt dahkat. Girjásj la tjáledum páhppárin ma ij tjátjev válde.

Oahppanævvo majt lávkkes lávkkáj oahppa gåktu lájbijt dahkat. Bagádus vuoset lávkkes lávkkáj, viehkken la oanes tevsta ja buorre tjuorggama tjáhppat ja bedjadin. Girjásj la tjáledum páhppárin mij ij tjátjev válde. La vatteduvvam oahppamnævvo sæmmi rájdon. Daj girjátjij sisadno la bagádus slåppåjt, ehpalgáhkov ja guollemállásijt dahkat.