Samenes første landsmøte

Sámeálmmukbiejve 6.guovvamánno vuodo - histåvrrålasj gåvvå, duodastahttem, moalgedibme.

Manen ávvudallap sáme álmmukbiejvev 6.guovvamánno. Girjje håståvrrålasj gåvåjn, duodastahttemijn, moalgedimijn sámepolitihkalasj bargojn álgon 1900-jagen. Vuostasj sáme rijkatjåhkanibme ja sámepolihtikka majna sáme dalloj barggin

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.