Muhtem sáme årrombájkke

Julevsáme histåvrrågirjje.

 

Histåvrålasj giehto mij jagev tjuovvu julevsáme guovloj, ednambargo, bivdo ja guollimvuogij birra