Joik i den gamle samiske religionen

Girjen aneduvvi válljim juojggamtevsta dádjadittjat oames sáme jáhkov.

Gáldo ja juojggamtevsta girjen lij muodda tjuohte jages, ja la duon dán sajes. Girjje la tjuorggadum Gjert Rognlias ja tæksta la ieŋŋilsgiellaj jårggålam Victoria L. Szepessyas.