Biejjien baernie - Beaivvi bárdni - Sámi Son of the Sun

Eposet "Beaivvi bárdni soagŋu jiehtanasaid máilbmái".

Eposet vuoseduvvá oarjjel- ja nuorttasámegiellaj ja ieŋŋilsgiellaj. Dikta Beaivvi nieidda jápmin la aj girjen. Duodden divtajda la Harald Gaski tjállám artihkkalav Anders Fjellnera birra, ja divtaj birra sån tjuohkkij. Jahtto Beaivvi bárdni soagŋu jiehtanasaid máilbmái ja dikta Beaivvi nieidda jápmin subtsasti sámij álgo birra, subtsasijn lij sáme maŋeldisbuolvva biejves. La vuostasj bále divta oarjjelsámegiellaj almoduvvi. Girjen la aj báhkolissta tjielggidusáj. Harald Gaskia artihkkalin tjállá sån Anders Fjellnera birra, sån lij oarjjelsámebáhppa gut tjálij eposet biejvve bárne birra. Artihkkalin la aj tjálledum eposeta birra ja tjielgadus dan birra.