Elle Hánsa - Eallima govat

Gåvå muorrasárggomijs ja dikta.

Diktagirjje nuorttasámegiellaj ja ieŋŋilsgiellaj, tjálle vuostasj gåvåj muorrasárggomis.

Girjje aj gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.