The Time of the Lustful Mother

Girjje nuorttasáme, dárogiella ja ieŋŋilsgiella tevstajn.

Girjijn Árbeeadni vuojtij Lukkari bálkáv jagen 1996. Tebmá girjen la ålles iellem, divna mij dahpaduvvá gå riegáda gitta jábmemájggáj.

Girjje gávnnu digitalgirjen Nasjonalgirjjevuorkán.