Elle Hánsa - Eallima govat

Bilder av tresnitt og dikt.

En diktbok på nordsamisk og engelsk, med forfatterens første bilder av tresnitt. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.