Jus gazzebiehtár bohkosivččii

Diktsamling.

Dikt og kort prosa på nordsamisk. Boka er illustrert med mange bilder. Fargefotografiene er tatt av Nils-Aslak, mens tegningene er laget av forfatterens mor Ellen Susanna Valkeapää.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.