Don čanat mu alccesat

Paulus Utsis skrifter, tegninger og bilder som tidligere ikke er publisert.

Nils-Aslak Valkeapää var redaktør for denne boken og har også skrevet forord om Paulus Utsis liv og forfatterskap.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.